Projekty

W ramach II Konkursu Strategmed „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” bierzemy udział w projekcie

Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca – RH_ROT

Projekt w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED.

Wykonawca: Konsorcjum naukowe;

Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Członkowie Konsorcjum:

 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • WADIM PLAST Narojek SP.J.
 • WASKO Spółka Akcyjna
 • WAMTECHNIK Sp. z o.o.
 • Instytut Metali Nieżelaznych
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne
 • SONOMED Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Produkcyjne
 • Pro Plus Sp. z o.o.
 • Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

Nr umowy: STRATEGMED2/266798/15/NCBR/2015

Okres realizacji: 01.11.2015-31.10.2018

 

System pomiaru przepływu krwi i detekcji materiału mikrozatorowego dla pulsacyjnej protezy wspomagania serca Religa Heart EXT

Grant NCBiR (projekt ClotALERT w ramach Programu Badań Stosowanych, PBS1/A3/11/2012)

Celem projektu było ulepszenie ultradźwiękowej metody pomiaru przepływu pod kątem zmniejszenia niepewności pomiaru, opracowanie ultradźwiękowej metody detekcji i różnicowania mikrozatorów w płynącej krwi oraz opracowanie modelu systemu pomiarowego przeznaczonego dla protezy ReligaHeart EXT.

Wykonawca: Konsorcjum naukowe;

Lider Konsorcjum: FRK (Kierownik projektu: dr inż. Maciej Gawlikowski)

Partnerzy w zadaniu:

 • Sonomed sp. z o.o.
 • IPPT PAN (Lider projektu ze strony IPPT PAN: dr Marcin Lewandowski)

 

Okres realizacji: 2012-12-01 – 2015-11-30

 

 

Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej protezy serca

Grant MNiSW (Badawczo-rozwojowy)

Wykonawca: IPPT PAN (Sonomed jako podwykonawca)

Okres realizacji: 2008-09-02 – 2010-12-31

 

 

Fundamental research and developing of this new diagnostic method Project  ECHO II

Grant EFRE nr 100109012/990.301573.3.

Wykonawca: Sonovum AG

 

 

Wdrożenie przetwarzania cyfrowego i nowych algorytmów diagnostycznych w przezczaszkowym badaniu dopplerowskim

Grant MNiSW (Badawczo-rozwojowy)

Wykonawca: IPPT PAN (Sonomed jako podwykonawca)

Okres realizacji: 2007-09-11 – 2010-09-10

 

 

Nieinwazyjna metoda oceny zmian hemodynamicznych i autoregulacji w ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych i chorobach naczyniowych mózgu

Projekt w ramach programu Phare SCI – TECH II PL 9611-03-02.3  (wsparcie współpracy PAN z uczelniami i przemysłem).

Wykonawca: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Partnerzy:

 • IPPT PAN
 • Sonomed sp. z o. o.

Okres realizacji: 1996 – 1999

Kontakt

 • Sonomed Sp. z o.o.
  Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
  02-118 Warszawa ul. Pruszkowska 4d

  NIP 118-00-29-418
  REGON 001404900
  Nr KRS: 0000080012, Sąd Rejonowy dla M. St. w W-wie, XII Wydz.Gospodarczy
  Kapitał zakładowy: 50 000PLN
  Rejestracja GIOŚ: E0000760W

  Konto:
  Alior Bank SA
  Dla PLN: 82 2490 0005 0000 4530 8096 6543
  Dla EUR: PL 06 2490 0005 0000 4600 3882 7381,
  SWIFT: ALBPPLPW

 • tel.: +48 22 654 15 06
  fax: +48 22 654 15 07

 • biuro@sonomed.com.pl

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  UWAGA: Formularz kontaktowy współpracuje tylko z wybranymi witrynami. W przypadku braku odpowiedzi ze strony przedsiębiorstwa w ciągu 24 godzin, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@sonomed.com.pl

Odwiedź naszą stronę na Facebooku

Formularz kontaktowy

Wszystkie pola są wymagane