Research projects

As part of the 2nd Strategmed competition, „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH”  (Prevention and Treatment of Diseases of Affluence) Sonomed partakes in project:

Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca – RH_ROT
(Implementation of an innovative centrifugal pump supporting circulatory system, and a nationwide system of remote monitoring and complex cardiovascular rehabilitation for VAD patients)

The main objective of the RH-ROT – NCBiR project is to increase the usage of mechanical circulatory support systems in treating heart failure in Polan.

The project consists of:

 • implementation of an innovative centrifugal pump supporting circulatory system in the long-term – the original Polish ReligaHeart ROT system – and deploying it into pilot production and clinical practice,
 • development and implementation of a nationwide system of remote monitoring of out-patients with implanted LVAD-type centrifugal pumps (for a variety of currently available circulatory support devices) into clinical practice,
 • development and implementation of a new model of complex cardiovascular rehabilitation for in- and out-patients with implanted LVAD-type centrifugal pumps (remote tele-rehabilitation and monitoring for out-patients).

Project operator: Scientific consortium;

Leader of the Consortium: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Members of the Consortium:

 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • WADIM PLAST Narojek SP.J.
 • WASKO Spółka Akcyjna
 • WAMTECHNIK Sp. z o.o.
 • Instytut Metali Nieżelaznych
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne
 • SONOMED Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Produkcyjne
 • Pro Plus Sp. z o.o.
 • Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

Contract no.: STRATEGMED2/266798/15/NCBR/2015

Time frame: 01.11.2015-31.10.2018

 

System pomiaru przepływu krwi i detekcji materiału mikrozatorowego dla pulsacyjnej protezy wspomagania serca Religa Heart EXT
(Blood flow measurement and microembolism detection system for Religa Heart EXT artificial heart)

NCBiR grant (ClotALERT project as part of Applied Research Program, PBS1/A3/11/2012)

The aim of this project was to:

 • improve upon the ultrasound flow measurement method in order to decrease inaccuracies of measurement,
 • develop an ultrasound method of detection and discerning microembolisms in bloodflows,
 • develop  a measurement system model for the ReligaHeart EXT artificial heart.

Project operator: Scientific consortium;

Leader of the Consortium: FRK (project leader: dr inż. Maciej Gawlikowski)

Partners:

 • Sonomed sp. z o.o.
 • IPPT PAN (Leader for IPPT PAN: dr Marcin Lewandowski)

Time frame: 2012-12-01 – 2015-11-30

 

Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej protezy serca
(Non-invasive measurement of biological parameters required for artificial heart implant)

MNiSW grant (for R&D)

Project operator: IPPT PAN (Sonomed as subcontractor)

Time frame: 2008-09-02 – 2010-12-31

 

Fundamental research and developing of this new diagnostic method Project ECHO II

EFRE grant no. 100109012/990.301573.3.

Project operator: Sonovum AG

 

Wdrożenie przetwarzania cyfrowego i nowych algorytmów diagnostycznych w przezczaszkowym badaniu dopplerowskim
(Implementation of digital processing and new diagnostic algorithms in transcranial Doppler examination)

MNiSW grant (for R&D)

Project operator: IPPT PAN (Sonomed as subcontractor)

Time frame: 2007-09-11 – 2010-09-10

 

Nieinwazyjna metoda oceny zmian hemodynamicznych i autoregulacji w ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych i chorobach naczyniowych mózgu
(Non-invasive method for assessing hemodynamic changes and autoregulation in severe cranio-cortical trauma and vascular deseases)

Project as part of Phare SCI – TECH II PL Program, no. 9611-03-02.3 (for supporting PAN’s cooperation with scientific institutions and industry).

Project operator: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Partners:

 • IPPT PAN
 • Sonomed sp. z o. o.

Time frame: 1996 – 1999

Contact

 • Sonomed Sp. z o.o. [Ltd.]
  4d Pruszkowska Street, 02-118 Warsaw, Poland

  Bank account (EUR):
  Alior Bank SA
  PL 06 2490 0005 0000 4600 3882 7381, SWIFT: ALBPPLPW

  EU VAT registration: PL1180029418

 • tel.: +48 22 654 15 06
  fax: +48 22 654 15 07

 • biuro@sonomed.com.pl 

  NOTE: The contact form works only with selected browsers. If Sonomed does not respond within 24 hours, please contact us at: biuro@sonomed.com.pl

Visit our Facebook page

Contact form

All fields are required